Admission Committee

 Chairman  R.L. Chhuanawma, Asso. Prof (Hist)
 Secretary  K.Lalrinchhana, Asst.Prof (Hist)
Members Ricky Lalsangzuala, Asso. Prof (Geog)

Zodinsangi, Asso. Prof (Edu)

Vanlalchanchinthahrilmawia, Asst.Prof (Mizo)

C.Lalramliana, Asst. Prof (Maths)

T. Lalawmpuii, Asst. Prof (Eng)

Laldingluaia Khiangte, Asst.Prof (Chem)

H.Lalchhanhima, Asst. Prof (contr) (BCA

 

 

Examination Committee

 Chairman C. Laldintluanga, Asso. Prof (Eco)
 Secretary Laldingluaia Khiangte, Asst.Prof (Chem)
Members Vanlalchanchinthahrilmawia, Asst.Prof (Mizo)

Dr. Jonathan lalnunsiama, Asst.Prof (Phy)

Dr. C. Vanlalnghaka, Asst. Prof (Zoo)

 

 

Beautification Committee

Chairman Ricky Lalsangzuala Sailo, Asso. Prof (Eco)
Secretary Zodinsangi, Asso. Prof (Edu)
Members K. Laldinpuii Asso. Prof (Hist)

H. Zonuntluanga, Asso. Prof (Pol Sc)

R.L. Chhuanawma, Asso. Prof (Hist)

F. Lalengzauvi, Asso. Prof. (Edu)

Dr. S. Beihrosa,Asst. Prof(Zoo)

Dr. Lalhmangaihzuali Ralte, Asst. Prof (Bot)

T.Lalawmpuii, Asst.Prof (Eng)

C.Lalramliana, Asst. Prof (Maths)

Vanlalliani, Asst. Prof (Eng)

Dr. C. Vanlalnghaka, Asst. Prof. (Zoo)

R. Lalrinngehti Asst. Prof (Bot)

H. Lalchhanhima, Asst. Prof (BCA)

Lalthannguri, Asst. Prof (contr)(Eng)

Lalnunthari Sailo, Asst. Prof (Eng)

 

 

Sports and Co-Curricular Activities

Chairman R.L.Chhuanawma, Asso. Prof (Hist)
Secretary Dr. Zarzosanga, Asst. Prof (Pol Sc)
Members Zodinsangi, Asso. Prof (Edu)

Vanlalchanchinthahrilmawia, Asst.Prof (Mizo)

R.L.C. Khawlianthawma, Asst. Prof (Mizo)

C. Lalbiakvela, Asst. Prof (Geog)

C.Ngurdingliana, Asst. Prof (Mizo)

Malsawmsangi Varte, Asst. Prof (Maths)

Andrew Lalchullova, Asst. Prof (Maths)

Lalhmingmawia Kawlni, Asst. Prof (BCA)

 

 

Women Cell

Chairperson K. Laldinpuii Asso. Prof (Hist)
Secretary T.Lalawmpuii, Asst.Prof (Eng)
Members F.Lalengzauvi, Asso. Prof (Edu)

Zodinsangi, Asso. Prof (Edu)

Malsawmtluangi, Asst. Prof (Bot)

Vanlalliani, Asst. Prof (Eng)

R. Lalrinngheti,Asst. Prof (Bot)

Lalthannguri, Asst. Prof (Eng)

Dr. Rebecca Lalmuanpuii, Asst. Prof (Chem)

 

 

 IQAC

 Co-ordinator Dr. Samuel Lallianrawna, Asst. Prof (Chem)
 Asst. Co-ordinator Dr. C. Vanlalnghaka, Asst.Prof (Zoo)

Dr. Jonathan Lalnunsiama, Asst. Prof (Phy)

 

 

IGNOU

Co-ordinator K. Laldinpuii, Asso.Prof (Hist)
Asst. Co-ordinator C. Laldintluanga, Asso. Prof (Eco)

 

 

RUSA

Co-ordinator Dr. Lalrintluanga Sailo, Asst. Prof,(Phy)

 

 

Career Guidance and Counselling Cell

Co-ordinator Dr. Zarzosanga, Asst. Prof (Contr) (Pol Sc)
Asst. Co-ordinator Laldinpuia Rokhum, Asst. Prof (PT) (Bot)

 

Students Welfare

Teacher in-charge R.L.Chhuanawma, Asso. Prof (Hist)

 

 

NSS

Programme Officers Vanlalchanchinthahrilmawia, Asst. Prof (Mizo)

Laldingluaia Khiangte, Asst. Prof. (Chem)

Vanlalliani, Asst. Prof. (Eng)

 

 

Youth Adventure Club

Teacher in-charge C. Lalliantluanga, Asst. Prof (Pol Sc)

H. Lalchhanhima, Asst. Prof (BCA)

 

 

Cultural Club

Teacher in-charge F.Lalengzauvi, Asso. Prof (Edu)

Vanlalchanchinthahrilmawia, Asst. Prof (Mizo)

 

 

Literature Club

Teacher in-charge Vanlalchanchinthahrilmawia, Asst. Prof (Mizo)

T. Lalawmpuii, Asst. Prof (Eng)

RLC Khawlianthawma, Asst. Prof (contr) (Mizo)

 

 

Evangelical Union

Teacher in-charge R.L. Chhuanawma,  Asso. Prof (Hist)

Lalnunthari Sailo, Asst. Prof (PT) (Eng)

 

 

AISHE Nodal Officers

Teacher in-charge Jeanie Lalthanpari poonte, Asst. Prof (BCA)

 

 

Legal Literacy Club

Teacher in-charge K.Lalrinchhana, Asst. Prof (Hist)

 

 

Swachatta Bharat Scheme

Nodal Officers Vanlalchanchinthahrilmawia, Asst.Prof (Mizo)

C.Lalramliana, Asst. Prof (Maths)

H. Lalchhanhima, Asst. Prof (contr) (BCA)

 

 

Consumer Cell/Unit

Teacher in-charge H. Zonuntluanga, Asso. Prof (Pol Sc)

P.C. Zohmingliana, Asso.Prof (Geog)

 

 

Red Ribbon Club

Nodal Officers R.L. Chhuanawma, Asso. Prof (Hist)

C. Lalramliana,  Asst. Prof (Maths)

 

 

Disaster Management Cell

Teacher in-charge Ricky Lalsangzuala, Asso. Prof (Geog)

Dr. Jonathan Lalnunsiama, Asst. Prof (Phy)

 

 

NEDP

Teacher in-charge H. Zonuntluanga, Asso. Prof (Pol.Sc)

Dr. Jonathan Lalnunsiama, Asst. Prof (Phy)

Dr. S. Beihrosa, Asst. Prof (Zoo)

 

 

RTI

Teacher in-charge Vanlalchanchinthahrilmawia, Asst.Prof (Mizo)

Laldinpuia Asst. Prof (PT), (Eco)

 

 

UGC

Officer in-charge Dr. Jonathan Lalnunsiama, Asst. Prof

 

 

Mentor Cell

Teacher in-charge C. Laldintluanga, Asso. Prof (Eco)

Zodinsangi Asso. Prof (Edu)

 

 

Electoral Literacy Club

Nodal Officer Dr. Zarzosanga,  Asst. Prof (Contr), (Pol. Sc)

 

 

Eco-Club

Teacher in-charge C. Lalramliana, Asst. Prof (Maths)